Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin, stran 1832.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 13. seji dne 12. marca 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin 
1. člen 
V 1. členu Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/24; v nadaljnjem besedilu Odlok) se pred besedami »izstopnega mesta Volčanski most« črta beseda »vstopno«.
2. člen 
Črta se zadnja poved v prvem odstavku 20. člena.
3. člen 
Drugi odstavek 20. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občina Tolmin lahko določenim skupinam ljudi zagotovi nakup sezonske dovolilnice po subvencionirani ceni v višini 20 % cene sezonske dovolilnice. Pogoje in postopek za pridobitev takšne dovolilnice določi Občinski svet Občine Tolmin.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2024
Tolmin, dne 13. marca 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti