Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

737. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, stran 1816.

  
Na podlagi 32., 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in 16. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 9. redni seji dne 7. marca 2024 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID 312.
(2) Lokacijska preveritev se nanaša na dele zemljišč s parc. št. 476 in 477, k.o. 27 – Gornji Slaveči in izvorno območje, ki je po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Kuzma (Uradne objave Občine Kuzma št. 1/12, Uradni list RS, št. 50/15 in Uradne objave Občine Kuzma, št. 5/18) (krajše: OPN) opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako EU 1 z namensko rabo A – območje razpršene poselitve v odprtem prostoru.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanje gradnje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – območje razpršene poselitve v odprtem prostoru v enoti urejanja prostora EU 1 tako, da se na delu zemljišča parc. št. 477, k.o. 27 – Gornji Slaveči omogoči povečanje (širitev) stavbnih zemljišč v skupni površini 1.036,10 m2 ter na delu zemljišča parc. št. omogoči zmanjšanje (izvzem) stavbnih zemljišč v skupni površini 1.118,94 m2.
(2) Natančna oblika ter velikost stavbnega zemljišča se prilagodi na način, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 476 in 477 v k.o. 27 – Gornji Slaveči, ki ga je izdelalo podjetje ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. elaborata LP 1/23, datum maj 2023.
3. člen 
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.
(2) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po prostorsko izvedbenih pogojih, ki jih določa OPN.
4. člen 
(1) V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3 se sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Murska Sobota in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.
Št. 3501/0049/2023-17
Kuzma, dne 7. marca 2024
Župan 
Občine Kuzma 
Jožef Škalič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti