Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Idrija, stran 1811.

  
Na podlagi drugega odstavka 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 14. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 45/14) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Funkcionalni stroški za delovanje krajevnih skupnosti se izračunajo na podlagi naslednjih kriterijev:
– glavarina v znesku 7,42 EUR na krajana;
– znesek za stroške delovanja posamezne KS:
a) v višini 5.740,00 EUR za Krajevno skupnost Črni Vrh,
b) v višini 5.960,00 EUR za Krajevno skupnost Dole,
c) v višini 4.840,00 EUR za Krajevno skupnost Godovič,
d) v višini 5.070,00 EUR za Krajevno skupnost Kanomlja,
e) v višini 4.840,00 EUR za Krajevno skupnost Krnice – Masore,
f) v višini 5.960,00 EUR za Krajevno skupnost Ledine,
g) v višini 5.290,00 EUR za Krajevno skupnost mesto Idrija,
h) v višini 5.290,00 EUR za Krajevno skupnost Spodnja Idrija,
i) v višini 4.840,00 EUR za Krajevno skupnost Vojsko,
j) v višini 4.840,00 EUR za Krajevno skupnost Zavratec.
Podatki o številu prebivalcev po krajevnih skupnostih, glavarini, znesku za stroške delovanja KS se izračunajo na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavljajo funkcionalni stroški za delovanje krajevnih skupnosti.
(2) Zneski iz prve in druge alineje predhodnega odstavka tega člena se letno usklajujejo z višino rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2014
Idrija, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti