Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

732. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane, stran 1811.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 31. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 31/17 in 48/15) je župan Občine Gorenja vas - Poljane dne 19. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve za celotno območje Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 – popr., 81/10 – obvezna razlaga, 22/11 – popr., 53/11 – popr., 52/14 – obvezna razlaga, 5/16, 45/16 – obvezna razlaga, 55/16 – popr. in 111/21, v nadaljevanju: OPN), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki v izjavi potrdita, da so izpolnjene zahteve iz 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom.
4. člen 
(objava osnutka gradiva in vključevanje javnosti) 
Ministrstvo pred objavo gradiv v sedmih dneh preveri, ali so ta pripravljena v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta. Občina osnutek tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Vpogled v gradivo bo mogoč tudi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Javnosti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem roku možno podati pisno po pošti, po e-pošti na naslov info@obcina-gvp.si ali v času uradnih ur na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN, ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom, ter ga skladno z določili ZUreP-3 objavi v Uradnem listu RS in v geografsko informacijskem sistemu iObcina.
6. člen 
(objava) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/2024-01
Gorenja vas, dne 19. marca 2024
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti