Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

724. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest, stran 1801.

  
Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 46/19 in 82/19) in Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 52/22, 88/22 in 132/22) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 15. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest 
I. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se I. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju mesta Bovec se določi parkirne površine, kjer se v obdobju od 1. aprila do 30. septembra plačuje parkirnina:
– parkirišče pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št. 443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1, 442/9, 465/3, 463/1 vse k.o. 2207 Bovec, v času od 7.00 do 23.00, na način, da je prva ura parkiranja brezplačna, vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna v znesku 3,00 EUR/h, kar vključuje tudi parkirna mesta za namen polnjenja električnih vozil;
– parkirišče Žaršče na parcelni št. 591 k.o. 2207 Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 1,00 EUR/h;
– parkirišče Virje na delu parcelne št. 7529/1 k.o. 2207 Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se 2 uri parkiranja zaračuna 3,00 EUR za motorna kolesa, 1 ura parkiranja v znesku 5,00 EUR za osebna vozila do pet sedežev, oziroma 10,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer dostop za avtobuse in avtodome ni dovoljen.«
II. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se prva alineja tretjega odstavka I. člena spremeni tako, da se glasi:
»– makadamsko parkirišče na delih zemljišč s parc. št. 125/43 in 125/63 k.o. 2210 Soča leva, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 5,00 EUR/h.«
III. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se v prvi alineji četrtega odstavka I. člena spremeni znesek parkiranja tako, da se glasi:
»– parkirišče na delih zemljišč s parcelno št. 182/7, 182/9, 182/10, 182/13, 182/15 in 182/16, vse k.o. 2203 Trenta leva, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 2,00 EUR za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 3,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, ni dovoljeno. Nadomestilo za 24-urno parkiranje znaša 10,00 EUR/dan za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 20,00 EUR/dan za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, ni dovoljeno.«
IV. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se za četrtim odstavkom I. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na območju Kal-Koritnice se ob regionalni cesti določi parkirne površine, kjer se v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra, v času od 0.00 do 24.00, plačuje parkirnina:
– makadamsko parkirišče na delih zemljišč s parc. št. 527/4 in 528 obe k.o. 2208 Koritnica, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 2,00 EUR za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 4,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, v času od 23.00 do 8.00 ni dovoljeno. Nadomestilo za 24-urno parkiranje znaša 10,00 EUR/dan za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 20,00 EUR/dan za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, v času od 23.00 do 8.00 ni dovoljeno.«
V. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se za novim petim odstavkom I. člena doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Na območju Čezsoče se ob občinski cesti določi parkirne površine, kjer se v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra, v času od 0.00 do 24.00, plačuje parkirnina:
– makadamsko parkirišče na delih zemljišč s parc. št. 60/6, 60/8 in 161/6 vse k.o. 2211 Čezsoča, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 2,00 EUR za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 4,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, v času od 23.00 do 8.00 ni dovoljeno. Nadomestilo za 24-urno parkiranje znaša 10,00 EUR/dan za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 20,00 EUR/dan za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, v času od 23.00 do 8.00 ni dovoljeno.«
VI. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se za peto alinejo II. člena doda novo šesto alinejo, ki se glasi:
»– cona VI: makadamsko parkirišče Velika korita ob cesti v Lepeno na delih zemljišč s parc. št. 125/43 in 125/63 obe k.o. 2210 Soča leva.«
VII. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se za drugim odstavkom III. člena in doda nov odstavek, ki se glasi:
»V območju cone VI se v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra med 7.00 in 23.00 uro vozila lahko parkira največ za tri ure.
Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in po preteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.«
VIII. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 88/22 in 132/22) se za VI. členom doda nov VII. člen, VII. in VIII. člen pa se preimenujeta v VIII. in IX. člen. Nov VII. člen se glasi:
»Letnim dovolilnicam, ki so bile izdane leta 2023 za parkirišča, opredeljena v III. in V. členu tega sklepa, se podaljša veljavnost do 30. 6. 2024. Nove dovolilnice za leto 2024 se v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ne izdajajo.«
IX. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2019-15
Bovec, dne 15. marca 2024
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti