Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

721. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 1798.

  
Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14 in spremembe) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.: – Sekcija za kovine
b) kot predstavnik delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
D O D A T E K  š t .  7 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 
1. člen 
Spremeni se določba 18. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi:
»Pisno opozorilo delavcu, da mu lahko delodajalec v primeru ponovne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, velja 18 mesecev od dneva vročitve delavcu.«
2. člen 
TARIFNA PRILOGA 
Ta tarifna priloga nadomešča 1., 2. in 3. točko 1. člena Tarifne priloge Dodatka št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 74/23, z dne 7. 7. 2023) tako da glasi:
»1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 3. 2024 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
662,94
3,81
II.
732,54
4,21
III.
805,62
4,63
IV.
920,46
5,29
V.
1.005,72
5,78
VI.
1.172,76
6,74
VII.
1.372,86
7,89
VIII.
1.569,48
9,02
IX.
1.851,36
10,64
2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn za leto 2024 znaša 1.400,00 EUR.
3. Povračilo stroškov za prehrano med delom za leto 2024 znaša 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 4 ure ali več. Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela 10 ur ali več, delavcu pripada za vsako dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti na delu 0,99 EUR.
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se izplačuje v okviru pogojev iz 56. člena te kolektivne pogodbe in znašajo najmanj 80% cene najcenejšega javnega prevoza.
V primerih, ko je delavec upravičen do povračila stroškov prihoda na delo in iz dela v obliki kilometrine se ta v letu 2024 obračuna in izplača v višini 0,21 EUR na km.
Povračilo stroškov za službena potovanja v Sloveniji in terenski dodatek se izplačajo v okviru pogojev iz uredbe in v višini zgornjega zneska uredbe.«
3. člen 
(1) Z začetkom uporabe tega dodatka se prenehajo uporabljati 1., 2. in 3. točka Tarifne priloge v Dodatku št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.
(2) Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije in vsa ostala določila dodatkov h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije ostanejo nespremenjena in v veljavi še naprej.
4. člen 
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z izjemo 1. točke 2. člena tarifne priloge tega dodatka, ki se začne uporabljati s 1. 3. 2024.
Ljubljana, dne 4. marca 2024
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin 
predsednik Upravnega odbora 
Marko Drobnič 
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine 
predsednik sekcije 
Anton Zvonko Kink 
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
predsednica 
Lidija Jerkič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 3. 2024 izdalo potrdilo št. 020-13/2024-2611-46 o tem, da je Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 8/16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti