Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

703. Uredba o kategorizaciji državnih cest, stran 1774.

  
Na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o kategorizaciji državnih cest 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa državne ceste po njihovih kategorijah, poteku, obsegu in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
(kategorije državnih cest) 
(1) Državne ceste so kategorizirane kot:
– avtoceste (AC),
– hitre ceste (HC),
– glavne ceste I. reda (G1),
– glavne ceste II. reda (G2),
– regionalne ceste I. reda (R1),
– regionalne ceste II. reda (R2) in
– regionalne ceste III. reda (R3).
(2) Regionalne ceste III. reda so tudi turistične ceste (RT).
3. člen 
(avtoceste) 
Avtoceste (AC) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
A1
meja 
R Avstrija
Šentilj–Dragučova–Maribor–Slivnica–Celje–Trojane–Ljubljana (Zadobrova–Malence–Kozarje)–Postojna–Divača–Črni Kal–Sermin
H5
245,25
A2
meja 
R Avstrija
Karavanke–Lesce–Podtabor–Kranj–Ljubljana (Kozarje)–po A1-Malence–Ivančna Gorica–Bič–Trebnje–Novo mesto–Drnovo–Obrežje
meja 
R Hrvaška
175,45
A3
A1
Divača (Gabrk)–Sežana vzhod–Fernetiči
meja 
R Italija
12,24
A4
A1
Slivnica–Draženci–Podlehnik–Gruškovje
meja 
R Hrvaška
34,61
A5
A1
Maribor (Dragučova)–Lenart–Senarska–Vučja vas–Murska Sobota–Dolga vas–Lendava–Pince
meja 
R Madžarska
79,54
skupna dolžina AC
547,09
4. člen 
(hitre ceste) 
Hitre ceste (HC) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
H3
A1
Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)
A2
10,22
H4
A1
Razdrto (Nanos)–Vipava–Ajdovščina–Selo–Šempeter–Vrtojba
meja 
R Italija
42,12
H5
meja 
R Italija
Škofije–Koper (Škocjan)–(Dragonja)
11
7,83
H6
H5
Koper (Škocjan)–Izola–(Lucija)
111
5,24
H7
A5
AC A5–Dolga vas
109
3,53
skupna dolžina HC
68,94
5. člen 
(glavne ceste I. reda) 
Glavne ceste I. reda (G1) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
1
meja 
R Avstrija
Vič–Dravograd–Maribor–(Koroški most–Cesta proletarskih brigad–Tezno)–Miklavž
A1
69,44
2
A1
Slovenska Bistrica–Hajdina (po A4)–Draženci–Ptuj–Ormož–Središče ob Dravi
meja 
R Hrvaška
53,63
4
1
Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–Arja vas
A1
51,34
5
A1
Celje zahod–Celje–Zidani Most–Krško–Drnovo
A2
71,71
6
409
Postojna–Ilirska Bistrica–Jelšane
meja R Hrvaška
43,10
7
meja 
R Hrvaška
Starod–Kozina (po Bazoviški cesti)–Krvavi potok
meja 
R Italija
30,39
8
211
Ljubljana (Šentvid – obvoznica)
H3
2,90
11
H5
Koper (priključek Slavček)–Dragonja
meja R Hrvaška
15,28
skupna dolžina G1
337,79
6. člen 
(glavne ceste II. reda) 
Glavne ceste II. reda (G2) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
101
meja 
R Avstrija
Ljubelj–Bistrica pri Tržiču–Podtabor
A2
17,01
102
meja 
R Italija
Robič–Kobarid–Peršeti–Tolmin–Idrija–Kalce–Logatec
A1
96,91
103
102
Peršeti–Nova Gorica–Šempeter
204
41,03
104
210
Kranj vzhod–Brnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (Tomačevo)
H3
30,17
105
A2
Novo mesto (Ločna)–Metlika
meja 
R Hrvaška
32,51
106
A1
Ljubljana jug–Škofljica–Ribnica–Kočevje–Petrina in Škofljica–Šmarje – Sap
meja 
R Hrvaška
85,65
107
5
Celje–Šentjur pri Celju–Šmarje pri Jelšah–Dobovec
meja 
R Hrvaška
47,52
108
104
Ljubljana (Črnuče)–Litija–Hrastnik–Zidani Most
5
64,62
109
meja 
R Madžarska
R Madžarska-H7 in Lendava–Petišovci
meja 
R Hrvaška
5,08
111
H6
Izola–Sečovlje
meja 
R Hrvaška
14,56
112
meja 
R Avstrija
Holmec–Poljana–Ravne–Dravograd
4
18,94
114
H5
Koper (priključek Bertoki)–Luka Koper
Luka Koper 
(Sermin)
4,95
skupna dolžina G2
458,95
7. člen 
(regionalne ceste I. reda) 
Regionalne ceste I. reda (R1) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
201
meja 
R Avstrija
Korensko sedlo–Mojstrana–Hrušica
A2
24,86
202
meja 
R Italija
Rateče–Podkoren
201
4,31
203
meja 
R Italija
Predel–Bovec (obvoznica)–Kobarid (obvoznica)
102
38,20
204
103
Šempeter–Dornberk–Štanjel–Sežana vzhod
445
37,13
205
446
Divača–Lokev–Lipica
meja 
R Italija
8,66
206
201
Kranjska Gora (Ruska cesta)–Vršič–Trenta–Bovec
203
43,45
207
102
Godovič–Črni Vrh–Col–Ajdovščina
444
25,17
208
A1
Črni Kal–Aver–Gračišče–Sočerga in Rižana–Mostičje
meja 
R Hrvaška
21,19
209
A2
Lesce–Bled–Bohinjska Bistrica–Jezero
633
30,18
210
meja 
R Avstrija
Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka–Gorenja vas–Cerkno–Želin in Škofja Loka–Jeprca
102
94,61
211
210
Kranj (Labore)–Jeprca–Ljubljana (Šentvid)
8
16,96
212
A1
Unec–Cerknica–Bloška Polica–Sodražica–Žlebič
106
40,73
213
212
Bloška Polica–Pudob–Babno Polje
Meja 
R Hrvaška
18,56
214
106
Kočevje–Stari Log–Dvor
216
26,08
215
A2
Trebnje (Grm)–Mokronog–Boštanj
5
36,27
216
A2
Ivančna Gorica–Žužemberk–Soteska–Črnomelj
218
59,40
217
106
Livold–Brezovica–Kanižarica 
218
36,05
218
105
Metlika–Črnomelj–Vinica
meja 
R Hrvaška
34,24
219
430
Slovenska Bistrica–Poljčane–Podplat in Mestinje– Bistrica ob Sotli–Čatež ob Savi
AC A2
68,42
220
5
Krško–Brežice
219
12,97
221
A1
Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta
5
40,07
222
221
Zagorje–most čez Savo
108
1,89
223
221
Bevško–most čez Savo
108
1,22
224
221
Hrastnik–most čez Savo
108
1,50
225
104
Mengeš–Duplica–Kamnik–Stahovica–Črnivec–Radmirje–Mozirje–Soteska–Šentrupert
447
66,03
227
G2-112
Ravne–Kotlje–Slovenj Gradec
4
14,75
228
G1-2
Spuhlja–Zavrč
meja 
R Hrvaška
13,90
229
2
Ptuj–Rogoznica–Senarska
A5
20,09
230
meja 
R Avstrija
Gornja Radgona (most)–Radenci–Vučja vas–Križevci–Ljutomer–Ormož (most)
meja 
R Hrvaška
46,24
231
meja 
R Hrvaška
Gibina–Razkrižje–Ljutomer
230
9,26
232
meja 
R Madžarska
Hodoš–Petrovci–Murska Sobota–AC- priključek Murska Sobota
A5
36,560
234
A1
Dramlje–Dole–Šentjur
107
6,20
235
230
Radenci–Murska Sobota
232
10,65
skupna dolžina R1
945,80
8. člen 
(regionalne ceste II. reda) 
Regionalne ceste II. reda (R2) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
401
203
Žaga–Učja
meja 
R Italija
7,45
402
103
Solkan–Gonjače–Dobrovo–Neblo
meja 
R Italija
19,91
403
102
Bača–Petrovo Brdo–Podrošt–Češnjica–Škofja Loka
210
61,04
404
7
Podgrad–Ilirska Bistrica–Knežak–Pivka
6
27,25
405
409
Divača–Famlje–Ribnica
6
17,52
406
409
Dekani–Škofije–Lazaret
meja 
R Italija
9,27
407
210
Gorenja vas–Ljubljanica–Vrhnika
409
28,79
408
409
Logatec–Žiri–Trebija
210
28,70
409
A1
Ljubljana (Vič)–Vrhnika–Logatec–po G1-102–Postojna–Razdrto–Divača– Črni Kal–po R1-208–Rižana–Sermin
H5
101,70
410
638
Bistrica pri Tržiču–Kokrica–Kranj
412
16,23
411
A2
Kranj zahod–Podbrezje–Gobovce–Črnivec
A2
14,56
412
411
Polica–Kranj (Labore)
211
5,04
413
211
Medvode–Vodice–Moste–Duplica
225
17,09
414
225
Kamnik–Ločica
447
28,32
415
447
Želodnik–Drtija–Izlake
221
26,17
416
108
Litija–Šmartno–Radohova vas–Grm–Bič
A2
21,28
417
416
Šmartno–Ljubež v Lazih–Moravče–Tihaboj–Mirna 
215
26,57
418
215
Mokronog–Zbure–Škocjan–Dobruška vas–Šentjernej
419
23,40
419
216
Soteska–Novo mesto–Šentjernej–Križaj–Čatež ob Savi 
219
53,17
420
219
Brežice–Dobova–Rigonce
meja 
R Hrvaška
6,81
421
216
Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje
105
13,10
422
423
Podsreda–Brestanica 
5
16,15
423
107
Šentjur–Lesično–Podsreda–Bistrica ob Sotli
meja 
R Hrvaška
38,32
424
5
Boštanj–Planina–Dežno–Črnolica 
423
33,92
425
112
Poljana–Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje
4
46,02
426
425
Pesje–Gorenje–Letuš 
225
11,90
427
447
Latkova vas–Prebold–Trbovlje 
221
19,62
428
225
Radmirje–Luče–Sestre Logar–Pavličevo sedlo 
meja 
R Avstrija
33,42
429
430
Višnja vas–Dobrna–Črnova 
4
12,62
430
449
Pesnica–Maribor (Tezno)–Maribor (Tržaška cesta)–Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice–Celje 
5
68,09
431
4
Gornji Dolič–Stranice 
430
18,62
432
meja 
R Hrvaška
Rogatec–Majšperk–Kidričevo 
2
27,31
433
229
Senarska–Lenart–Trate–most čez Muro 
meja 
R Avstrija
22,08
434
1
Radlje–Radeljski prelaz 
meja 
R Avstrija
6,16
435
1
Maribor (Studenci)–Ruše–Selnica
1
12,32
436
449
Počehova–Zgornja Kungota–Jurij ob Pesnici
meja 
R Avstrija
13,37
437
meja 
R Avstrija
Šentilj–Pesnica 
449
12,10
438
437
Šentilj–Trate–Gornja Radgona 
449
28,99
439
meja 
R Madžarska
Kobilje–Dobrovnik–Beltinci in Bratonci–Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici–Senarska
AC A5
56,25
440
235
Petanjci–Gederovci–Cankova–Kuzma
meja 
R Avstrija
25,41
441
232
Murska Sobota–Gederovci 
meja 
R Avstrija
10,93
442
232
Martjanci–Dobrovnik–Dolga vas
H7
24,11
443
232
Murska Sobota–Lipovci–Črenšovci–Lendava–Pince 
meja 
R Madžarska
35,25
444
409
Razdrto–Vipava–Ajdovščina (obvoznica)–Selo–Nova Gorica–Rožna Dolina
meja 
R Italija
48,62
445
409
Senožeče–Sežana–Fernetiči
A3
17,11
446
445
Sežana–Divača
205
9,65
447
5
Medlog–Žalec–Šempeter–Ločica–Trojane–Želodnik–Trzin
104
59,53
448
216
Ivančna Gorica–Radohova vas–Trebnje– Novo mesto–Otočec–Kronovo–Dobrava
418
45,63
449
A1
Pesnica–Lenart–Gornja Radgona
230
33,84
450
430
Hoče–letališče Maribor
letališče Maribor
4,46
451
A1
Arja vas–Žalec
447
2,09
452
A2
Hrušica–Javornik–Žirovnica–Lesce–Črnivec
A2
23,79
454
1
Miklavž–Hajdina–Videm–Podlehnik–Gruškovje 
meja 
R Hrvaška
41,51
skupna dolžina R2
1412,56
9. člen 
(regionalne ceste III. reda) 
Regionalne ceste III. reda (R3) so:
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
601
602
Borjana–Robidišče
meja 
R Italija
9,74
602
102
Staro selo–Breginj–most na Nadiži
meja 
R Italija
15,90
603
102
Most na Soči–Ušnik
103
4,27
604
103
Ročinj–Lig
606
10,00
605
604
Kambreško–Solarji–Livek
903
19,86
606
103
Kanal–Lig–Britof–Mišček–Golo Brdo–Neblo
402
35,38
607
608
Prevala–Grgar–Čepovan
608
14,13
608
103
Solkan–Lokve–Čepovan–Dolenja Trebuša
102
35,71
609
444
Ajdovščina–Predmeja–Lokve in Čepovan–Most na Soči
102
37,87
610
608
Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija in Marof–Žiri
408
32,54
611
204
Dornberk–Selo
444
5,15
612
103
Plave–Gonjače
402
6,19
613
444
Ajševica–Nova Gorica
103
3,96
614
204
Šempeter–Vrtojba–Miren–Opatje selo– Komen–Štanjel–Manče
444
48,67
615
444
Tri hiše–Volčja Draga–Gornji Miren
614
12,01
616
617
Gorjansko–Brestovica–Klariči
meja 
R Italija
10,09
617
614
Komen–Gorjansko–Žekenc
meja 
R Italija
6,13
618
204
Branik–Komen–Krajna vas–Dutovlje
204
18,18
619
204
Dutovlje–Repentabor
meja 
R Italija
5,42
620
445
Štorje–Štanjel
204
11,25
621
102
Kalce–Hrušica–Col
207
19,93
622
405
Goriče–Kal
6
16,13
623
409
Kastelec–Podgorje
meja 
R Hrvaška
10,98
624
208
Loka–Podpeč–Rakitovec
meja 
R Hrvaška
15,51
625
114
Bertoki–Gračišče
208
14,03
626
625
Gračišče–Brezovica pri Gradinu
meja 
R Hrvaška
8,52
627
208
Črni Kal–Osp
meja 
R Italija
4,22
628
111
Sečovlje–Dragonja
11
3,01
629
111
Valeta–Beli Križ–Piran
LC312115
2,42
630
6
Prem–Obrov–Golac
meja 
R Hrvaška
27,25
631
7
Starod
meja 
R Hrvaška
3,13
632
6
Ilirska Bistrica–Zabiče–Novokračine in Jelšane–Novokračine
meja 
R Hrvaška
21,10
633
209
Bitnje–Jereka–Srednja vas–Bohinjsko jezero
209
8,73
634
452
Javornik–Gorje–Bled
209
12,08
635
452
Radovljica–Kamna Gorica–Lipnica–Kropa–Rudno–Češnjica
403
27,45
636
635
Lipnica–Gobovce–po R2-441–Podtabor–Zvirče
101
8,52
638
452
Žirovnica–Begunje–Bistrica pri Tržiču
101
16,71
639
211
Ljubljana (Šentvid)–Vodice–Brnik–Cerklje
LC039111
19,23
640
212
Rakek–Logatec
102
14,04
641
407
Ljubljanica–Brezovica
409
23,46
642
409
Vrhnika–Podpeč–Ig–Ljubljana (Peruzzijeva)
A1
33,87
643
642
Preserje–Rakitna–Cerknica
212
29,40
644
H3
Ljubljana (Letališka)–Šentjakob–Domžale–Duplica
225
16,20
645
A1
Ljubljana (Litijska)–Zadvor–Šmartno pri Litiji
416
29,60
646
106
Škofljica–Šmarje – Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica
216
22,60
647
A2
Perovo–Grosuplje–Mlačevo–Krka in Mlačevo–Rašica 
106
38,10
648
647
Videm–Pri Cerkvi-Struge–Smuka
214
25,09
649
216
Zagradec–Ambrus–Žvirče
648
10,95
650
216
Žužemberk–Pluska
448
13,76
651
448
Šentjurij–Mirna Peč–Novo mesto (Krka) in Karteljevo–Novo mesto (Bučna vas)
105
14,18
652
417
Moravče–Čatež–Trebnje
448
16,12
653
212
Sodražica–Hrib–Trava–Podplanina
meja 
R Hrvaška
30,01
654
106
Štalcerji–Kočevska Reka
655
5,84
655
106
Dolenja vas–Gotenica–Kočevska Reka
654
16,53
656
655
Kočevska Reka–Borovec–Dragarji–Osilnica
657
20,08
657
106
Petrina–Kuželj–Mirtoviči–Osilnica
meja 
R Hrvaška
20,85
658
217
Dobliče–Sveta Ana–Stari trg–Brezovica
217
19,53
659
658
Stari trg–Kot–Sodevci
meja 
R Hrvaška
4,38
660
218
Črnomelj–Adlešiči–Žuniči
meja 
R Hrvaška
20,26
661
meja 
R Hrvaška
Krmačina–Drašiči–Metlika
105
9,27
662
661
Metlika–Božakovo
meja 
R Hrvaška
8,13
663
105
Bušinja vas–Radovica–Ostriž
meja 
R Hrvaška
8,09
664
216
Gaber–Uršna sela–Novo mesto
419
22,15
665
417
Velika Reka–Radeče
5
28,03
666
665
Sopota–Podkum–Zagorje
108
10,37
667
418
Zbure–Kronovo
448
6,70
668
920
Gabrje–Ratež
419
5,58
670
219
Bizeljsko–Orešje
meja 
R Hrvaška
5,26
671
419
Križaj–Podbočje–Šutna–Planina v Podbočju
meja 
R Hrvaška
13,90
672
5
Impoljca–Zavratec–Smednik–Kostanjevica
419
23,31
673
5
Drnovo–Križaj
419
5,71
674
672
Zavratec–Škocjan
418
10,50
675
219
Čatež ob Savi–Obrežje–Slovenska vas
meja 
R Hrvaška
10,17
676
220
Spodnja Pohanca–Kapele–Rakovec
meja 
R Hrvaška
13,66
677
meja 
R Hrvaška
Nova vas–Pišece–Zgornja Pohanca–Krško
220
23,37
678
219
Stara vas–Bizeljsko–Figarov most
meja 
R Hrvaška
0,76
679
5
Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica
422
27,46
680
5
Rimske Toplice–Jurklošter–Dežno
424
21,53
681
5
Laško–Breze–Šentjur
423
20,80
682
424
Loke–Ledinščica
423
10,08
683
423
Pilštanj–Golobinjek–Imeno
meja 
R Hrvaška
11,31
684
219
Prelasko–Buče–Kozje 
R2-423
7,380
685
107
Tekačevo–Rogaška Slatina–Rajnkovec meja
meja 
R Hrvaška
5,85
686
430
Tepanje–Žiče–Dramlje
A1
17,87
687
686
Dole–Ponikva–Loče
688
14,14
688
430
Slovenske Konjice–Žiče–Poljčane–Majšperk
432
30,96
689
454
Kozminci–Žetale–Rogatec
432
15,43
690
432
Majšperk–Jurovci–Tržec–Zgornji Leskovec
meja 
R Hrvaška
27,53
691
228
Zavrč–Drenovec
meja 
R Hrvaška
7,28
692
228
Borl–Cirkulane–Meje
meja 
R Hrvaška
7,70
693
429
Nova Cerkev–Socka–Vitanje
431
10,32
694
4
Velenje–Dobrteša vas
447
15,39
695
694
Polzela–Rečica in Gorenje–Soteska
225
8,84
696
4
Velenje–Škale–Graška Gora–Šmiklavž in Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava
4
27,99
697
225
Nazarje–Gornji Grad
225
13,98
698
425
Mežica–Reht
meja 
R Avstrija
2,73
699
4
Dravograd–Libeliče
meja 
R Avstrija
8,68
700
430
Slovenske Konjice–Oplotnica–Ložnica
430
16,00
701
1
Ruta–Pesek–Rogla–Zreče–Zeče
430
39,76
702
4
Dravograd–Trbonje in most Vuhred
704
21,20
703
1
Muta–Gortina–Bistriški jarek
meja 
R Avstrija
8,77
704
1
Radlje–Ribnica–Brezno
1
22,40
705
435
Ruše–Puščava
701
10,10
706
1
Ožbalt–Zgornja Kapla–Remšnik in 
Hajdičev mlin–Gradišče
meja 
R Avstrija
16,63
707
1
Spodnja Selnica–Duh na Ojstrem Vrhu
meja 
R Avstrija
12,86
708
436
Zgornja Kungota–Plač
meja 
R Avstrija
5,48
709
710
Maribor (Pobrežje)–Malečnik–Pernica
A5
9,02
710
430
Maribor–Vurberk–Ptuj–Hajdina–Turnišče
454
27,47
711
430
Fram–Rače–Kungota–Kidričevo
2
13,75
712
439
Žihlava–Rogoznica (Ptuj)
229
21,17
713
230
Ljutomer–Savci–Ptuj
229
31,23
714
439
Sveti Jurij ob Ščavnici–Grabonoš–Spodnji Ivanjci–Gornja Radgona
230
14,56
715
232
Murska Sobota–Skakovci
440
14,15
716
715
Lemerje–Grad–Vidonci–Kuzma
721
17,36
717
440
Cankova–Gerlinci–Korovci
meja 
R Avstrija
6,80
718
440
Pertoča–Fikšinci
meja 
R Avstrija
5,67
719
440
Rogašovci–Kramarovci
meja 
R Avstrija
3,58
720
440
Sotina
meja 
R Avstrija
2,27
721
232
Petrovci–Martinje–Kuzma–Sotina
440
19,75
722
meja 
R Madžarska
R Madžarska–Martinje
721
0,31
723
232
Šalovci–Čepinci
meja 
R Madžarska
9,16
724
232
Hodoš–Domanjševci–Kobilje
439
22,83
725
442
Martjanci–Prosenjakovci
meja 
R Madžarska
15,27
726
439
Renkovci–Črenšovci–Razkrižje in Stročja vas–Pavlovci
230
27,78
727
231
Razkrižje
meja 
R Hrvaška
0,48
728
106
Škofljica–Ig–po cesti 642–Gornji Ig–Rakitna
643
24,77
729
443
Hotiza–Velika Polana–Gomilica–Lipa–Beltinci
443
12,10
730
433
Žice–Sveta Ana–Zgornja Ščavnica–Dražen Vrh
433
8,07
731
695
Polzela–Parižlje–Braslovče
LC490151
2,33
732
447
Pondor–Tabor–Ojstriška vas–Kapla
447
4,03
733
419
Vavta vas–Dolenjske Toplice–Podturn
216
6,29
734
439
Cerkvenjak–Vitomarci (Sveti Andraž)–Gabrnik
712
12,13
735
1
Muta–Vuzenica
702
0,45
737
711
Rače–Šikole
2
5,79
738
215
Tržišče–Hotemež
5
14,48
739
229
Janežovski Vrh–Destrnik–Gomilci
229
3,59
741
H5
Škofije–Dekani–Bertoki–Koper (Škocjan)
11
7,17
742
642
Podpeč–Brezovica
409
6,91
743
442
Bogojina–Gančani (AC priključek)
A5
4,35
744
107
Štore–Svetina–Laško
5
16,79
745
229
Janežovci–Dolge Njive–Spodnji Duplek
710
16,72
746
213
Stari trg–Loški Potok
653
11,92
747
449
Lenart–Sveta Trojica–Cogetinci–Spodnji Ivanjci
714
12,78
748
106
Velike Lašče–Lužarji–Nova vas
212
18,02
749
449
Vosek–Jurovski Dol–Lenart
-433
15,77
750
215
Slovenska vas–Šentrupert
425310
2,17
751
225
Nizka–Rečica ob Savinji
LC267060
0,91
752
430
Arclin–Ljubečna–Bukovžlak–Teharje
107
7,26
753
102
Volče–Solarji
605
9,10
754
409
Planina – Unec
212
4,40
skupna dolžina R3
2168,57
Turistične ceste (RT)
901
202
Rateče–Planica
Nordijski center Planica
2,00
902
203
Strmec–Mangart
planinski dom
11,71
903
102
Idrsko–Livek
meja 
R Italija
6,96
904
209
Bohinjsko jezero–Zlatorog–Savica
planinski dom Savica
8,09
905
634
Gorje–Krnica–Mrzli Studenec–Jereka
633
27,73
906
905
Mrzli Studenec–Rudno polje
vojaški objekt Srednja vas
6,10
907
905
Krnica–Zgornja Radovna–Dovje
201
18,16
908
201
Mojstrana–Vrata
parkirišče Vrata
11,30
909
209
Bohinjska Bistrica–Vresje–Sorica–Petrovo Brdo
403
21,85
910
909
Sorica–Podrošt
403
5,34
911
635
Rudno–Rovtarica–Vresje
909
19,30
912
403
Zali Log–Davča–Novaki–Cerkno
210
21,07
914
409
Postojna–Rakov Škocjan–Podskrajnik
212
11,17
915
404
Ilirska Bistrica–Sviščaki–Leskova dolina–Pudob
213
50,48
916
656
Dragarji–Medvedjek–Draga
653
17,21
917
106
Kočevje–Željne–Rog–Baza–Podturn
216
31,81
918
659
Kot–Grgelj–Fara
106
23,41
919
218
Podzemelj–Adlešiči po R3-660–Žuniči–Vinica–Stari trg
658
40,01
920
668
Gabrje–Trdinov vrh
meja 
R Hrvaška
11,28
921
415
Kandrše–Vače–Zgornji Hotič
108
7,62
923
225
Stahovica–Kamniška Bistrica
planinski dom v Kamniški Bistrici
8,21
924
225
Podlom–Kranjski Rak–Luče
428
15,97
926
428
Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna
425
24,32
927
428
Žibovt–Podolševa
926
10,35
928
225
Mozirje–Golte
spodnja postaja nihalke Žekovec
4,35
929
430
Hoče–Bellevue in Areh–Cojzerica–Šumik–Tinčeva bajta–Sveti Trije kralji–Osankarica–Lukanja
930
42,45
930
701
Pesek–Oplotnica
700
18,82
931
704
Ribnica–Ribniška koča
Ribniška koča
9,71
932
4
Slovenj Gradec–Pungart
Grmovškov dom pod Veliko Kopo
15,18
933
679
Breg–Lisca–Jurklošter
680
12,19
934
445
Sežana–Lipica–Lokev
205
7,63
935
430
Fram–Kopivnik–Planica–Areh (dom Zarja)
929
13,90
936
207
Col–Predmeja
609
14,52
937
1
Bresternica–Gaj–Sv. Jurij ob Pesnici
436
14,16
938
216
Črmošnjice–Komarna vas–Gričice
938
6,32
940
409
Matavun–Škocjan–Brkini–Artviže–Pregarje–Harije
404
34,99
941
714
Grabonoš–Kapela–Radenci
230
7,40
skupna dolžina R3
613,07
10. člen 
(namen uporabe posameznih kategorij cest) 
(1) Avtoceste iz 3. člena te uredbe so namenjene daljinskemu prometu motornih vozil.
(2) Hitre ceste iz 4. člena te uredbe so namenjene prometu motornih vozil.
(3) Glavne ceste I. in II. reda iz 5. in 6. člena te uredbe ter regionalne ceste I., II. in III. reda iz 7., 8. in 9. člena te uredbe so namenjene prometu vseh vrst vozil.
11. člen 
(podatki o dolžini cest) 
Podatki o dolžini posamezne ceste in skupni dolžini cest po posamezni kategoriji, ki so navedeni v 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. členu te uredbe, so usklajeni z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture in banko cestnih podatkov.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20, 163/21, 20/22 in 132/22 – ZCes-2).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-53/2024
Ljubljana, dne 20. marca 2024
EVA 2024-2430-0004
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti