Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

702. Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav, stran 1773.

  
Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa višino in plačevanje enkratnega nadomestila občini za spodbujanje uvajanja novih vetrnih proizvodnih naprav (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) ter namene, za katere ga lahko občina porabi.
2. člen 
(plačnik nadomestila) 
Nadomestilo izplača center za podpore.
3. člen 
(upravičenec do nadomestila) 
(1) Upravičenec do prejema nadomestila je občina, v kateri je postavljena vetrna proizvodna naprava.
(2) Če je vetrna proizvodna naprava sestavljena iz več generatorjev (v nadaljnjem besedilu: vetrnice), ki obratujejo povezano, in vetrna proizvodna naprava stoji v več občinah, se nadomestilo plača tem občinam v sorazmerju z inštalirano močjo vetrnic na območju posamezne občine.
4. člen 
(osnova za nadomestilo) 
(1) Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč vetrne proizvodne naprave in znaša 200.000,00 eurov na 1 MW inštalirane moči proizvodne naprave.
(2) Za vetrne proizvodne naprave z inštalirano močjo, manjšo od 1 MW, nadomestilo znaša 0,00 eurov.
5. člen 
(vloga za nadomestilo) 
(1) Vlogo za nadomestilo (v nadaljnjem besedilu: vloga) na center za podpore odda občina, na območju katere je postavljena nova vetrna proizvodna naprava.
(2) Obvezna sestavina vloge je pravnomočno gradbeno dovoljenje za vetrno proizvodno napravo in dokazilo o priključitvi proizvodne naprave na elektroenergetsko omrežje. Iz vloge mora biti razvidna inštalirana moč vetrne proizvodne naprave.
(3) Če gre za vetrno proizvodno napravo z več vetrnicami, morajo biti iz vloge razvidne proizvodne moči posameznih vetrnic. Če je vetrna proizvodna naprava razporejena po več občinah, vsaka občina odda vlogo za vetrnice, ki so postavljene na njenem območju.
(4) Center za podpore na svojem spletnem mestu objavi obrazec za izpolnitev vloge.
6. člen 
(odločba o odmeri nadomestila) 
(1) Nadomestilo odmeri center za podpore z odločbo o odmeri nadomestila.
(2) Če gre za vetrno proizvodno napravo z več vetrnicami, se v odločbi o odmeri nadomestila navede delilnik višine nadomestila v EUR/kW za posamezno vetrnico.
7. člen 
(plačilo nadomestila) 
(1) Nadomestilo se izplača v enkratnem znesku in se odmeri glede na osnovo, določeno v 4. členu. Višina nadomestila mora biti v sorazmerju z močjo vetrne proizvodne naprave.
(2) Obveznost plačila nadomestila nastopi 30 dni po datumu izdaje odločbe o odmeri nadomestila.
8. člen 
(namen porabe nadomestila) 
Občina nadomestilo porabi za opravljanje nalog za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-56/2024
Ljubljana, dne 20. marca 2024
EVA 2023-2570-0094
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti