Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

678. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota, stran 1677.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23) ter 92. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 11. seji dne 7. marca 2024 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota 
I. 
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09 in 13/16) je v tretji alineji 4. člena navedeno sledeče:
»– Območje 3. faze – vzhodno od predvidene vzhodne obvoznice je namenjeno dejavnostim z manj pozidanimi površinami (šport, rekreacija, gostinstvo, turizem, prireditvene odprte in pokrite površine, transport, avtoport) in zelenim ureditvam.«
Nadalje je v 29. členu odloka navedeno sledeče:
»Dopustna odstopanja od predvidenih največjih tlorisnih gabaritov znašajo do 1/4 zmanjšanja tako določenih dimenzij v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo gradbenega dovoljenja. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.«
V grafičnem delu zazidalnega načrta je označeno območje, kje se nahaja tretja faza ureditve in zajema kareje K11, K12, K13 ter K14. Vrisane so posamezne predvidene gradnje objektov in ureditev.
Navedena določila vključno z grafičnim delom, se razlaga tako:
– da je območje 3. faze ureditve enotno in zajema celotno območje vzhodno od predvidene obvoznice ter sega od skrajne severne meje do skrajne južne meje območja ureditve po zazidalnem načrtu severno obrtno industrijske cone;
– da se besedilo navedeno v tretji alineji 4. člena odloka razume tako, da so dopustne vse navedene dejavnosti brez natančno določene lokacije na celotnem območju 3. faze;
– da se besedilo navedeno v 29. členu tega odloka, razume tako, da so dopustna večja odstopanja od grafičnih prilog, kar pomeni, da so umestitve dejavnosti, ki so navedene v tretji alineji 4. člena, lahko umeščene ne glede na vrisane predvidene ureditve v grafičnem delu odloka, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi; zadnji stavek 29. člena tega odloka, se razume tako, da se lahko na celotnem območju 3. faze razporejajo posegi, ki niso posebej vrisani v grafičnem delu in so v skladu z vsemi naštetimi in dopustnimi dejavnostmi navedenimi v tretji alineji 4. člena odloka.
II. 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0001/2024-2(700)
Murska Sobota, dne 7. marca 2024
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
Damjan Anželj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti