Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

667. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica – spremembe in dopolnitve št. 10, stran 1667.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 29. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je župan Občine Ilirska Bistrica dr. Gregor Kovačič sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica – spremembe in dopolnitve št. 10 
1. člen 
S tem sklepom se prične samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, 56/17, 47/19 in 82/20) – spremembe in dopolnitve št. 10, v nadaljnjem besedilu: OPN Ilirska Bistrica, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega dela OPN Ilirska Bistrica, razen lokacijske preveritve, s katastrom nepremičnin.
3. člen 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3.
Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje OPN Ilirska Bistrica.
4. člen 
Občina osnutek tehnično posodobljenega OPN Ilirska Bistrica objavi v prostorskem informacijskem sistemu Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN Ilirska Bistrica.
Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega OPN Ilirska Bistrica s sklepom in ga objavi v Uradnem listu RS in prostorskem informacijskem sistemu občine ter ga posreduje v prostorski informacijski sistem Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnevom objave.
Št. 430-0044/2023-9
Ilirska Bistrica, dne 11. marca 2024
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti