Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2024, stran 1667.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 13. redni seji dne 6. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2024 
1. člen 
S tem sklepom se ukine statusa javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 111/4 k.o. 1700 Ig (ID 6818320)
– parcelna številka 111/9 k.o. 1700 Ig (ID 7388314)
– parcelna številka 111/8 k.o. 1700 Ig (ID 7388315)
– parcelna številka 111/2 k.o. 1700 Ig (ID 4853852)
– parcelna številka 111/6 k.o. 1700 Ig (ID 6818323)
– parcelna številka 111/7 k.o. 1700 Ig (ID 6818324).
2. člen 
Navedene nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična številka 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-049/2008-17
Ig, dne 7. marca 2024
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti