Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

652. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, stran 1652.

  
V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit)
sklepata pogodbeni stranki kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez,
– Slovenska zveza sindikatov – Alternativa,
naslednji
A N E K S   Š T.   2
h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti 
1. člen
Spremeni se točka 1. »Najnižja osnovna plača« Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 202/21), tako, da odslej glasi:
NOP za polni delovni čas KP PKD
TARIFNI RAZRED
1. 1. 2024
I. najenostavnejša dela
782,65
II. enostavna dela
864,79
III. manj zahtevna dela
907,78
IV. srednje zahtevna dela
1.006,34
V. zahtevna dela
1.122,32
VI. bolj zahtevna dela
1.286,43
VII. zelo zahtevna dela
1.601,17
VIII. visoko zahtevna dela
1.640,20
IX. najbolj zahtevna dela
1.686,15
X. izjemno pomembna najbolj zahtevna dela
2.003,16
2. člen 
Spremeni se točka 4. »Povračilo stroškov v zvezi z delom« tako, da odslej glasi:
(1) Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša najmanj 6,66 EUR na dan dela, če zakon ne določa drugače.
3. člen 
V preostalem ostane vsebina Kolektivne pogodbe in Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, nespremenjena.
4. člen 
Vsebina Aneksa prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove vrednosti, določene v prvem in drugem členu aneksa se uporabljajo za obračune plač, nadomestil plač in povračila stroškov, nastalih od januarja 2024, do naslednje uskladitve v januarju 2025.
Ljubljana, dne 6. februarja 2024
 
Predstavnika delodajalcev: 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
predsednik 
mag. Martin Mlakar 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za promet in zveze 
predsednica 
mag. Melita Rozman Dacar 
 
Predstavnika delojemalcev: 
 
ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije 
generalna sekretarka 
Saška Kiara Kumer 
 
Slovenska zveza sindikatov – Alternativa 
Saša Gržinič 
po pooblastilu 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 4. 3. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-45 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 43/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti