Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

650. Drugi načini usklajevanja, stran 1651.

  
Direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4 in 46/16, 47/19 in 18/23 – ZDU-1O) in za izvajanje Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L 152, 11. 6. 2019, str. 45–71), ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2022/525 z dne 1. aprila 2022 o popravku nekaterih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L 105, 4. 4. 2022, str. 3–4) (v nadaljevanju: Uredba 2019/947/EU) izdaja naslednje
D R U G E   N A Č I N E   U S K L A J E V A N J A
1. Operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki izvajajo operacije v posebni kategoriji v skladu z Uredbo 2019/947/EU, uporabljajo namesto AMC1 k točki 2.5.3 (c) člena 11 Uredbe 2019/947/EU drug način usklajevanja (v nadaljevanju: AltMoc), ki se glasi:
»Okrepljeno zadrževanje na območju, ki je sestavljeno iz treh varnostnih zahtev iz naslednjega odstavka, velja za operacije:
a) v razdalji manj kot 1 km od operativnega volumna do velike skupine ljudi (~5000 oseb ali več), razen če je že odobreno delovanje nad skupinami ljudi. Operator mora imeti vzpostavljene postopke za preverjanje tega pred vsako operacijo;
b) z večjimi UAS (TOM več kot 5 kg ali značilna dimenzija UA več kot 1,1 m), kjer so sosednja območja naseljena in:
– je bila uporabljena ublažitev M1 s srednjo ali visoko robustnostjo, razen če ublažitveni ukrepi veljajo tudi v sosednjem območju;
– se delovanje izvaja na nadzorovanem talnem območju;
c) višina operativnega volumna je nad 150 m AGL in je sosednji zračni prostor ARC-D ter okrepljeno zadrževanje na območju zahteva ANSP ali pristojni organ;
d) v letališkem okolju, če to zahteva ANSP.
Varnostne zahteve – ni sprememb glede na AMC1 iz te točke.«
2. Operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki izvajajo operacije v posebni kategoriji v skladu z Uredbo 2019/947/EU, uporabljajo poleg AMC4 k točki 6.2. člena 11 (PDRA-S01) Uredbe 2019/947/EU še:
»Točka 5 dela 16 Priloge Uredbe 2019/945/EU se lahko nadomesti s skladnostjo z AMC1 k členu 11, točka 2.5.3, in AltMoC k AMC1 k členu 11, točka 2.5.3(c).«
3. AltMoca iz prejšnjih točk veljata do pričetka uporabe SORA 2.5.
4. Operatorji, ki imajo na dan objave teh drugih načinov usklajevanja veljavno operativno dovoljenje, morajo prilagoditi operativne priročnike v roku enega meseca od objave teh drugih načinov usklajevanja.
Miha Schnabl 
v. d. direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti