Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

458. Pravilnik o obrazcih podpore listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, stran 1352.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17, 29/21 in 12/24; v nadaljevanju: ZVDZ), v povezavi s prvim odstavkom 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14, 59/17 in 12/24 – ZVDZ; v nadaljevanju: ZVPEP), je Državna volilna komisija na 69. seji, dne 29. 2. 2024, sprejela
P R A V I L N I K 
o obrazcih podpore listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določata oblika in vsebina obrazcev podpore listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljevanju: volitve v Evropski parlament).
(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Podpora listi kandidatov na volitvah v Evropski parlament se odda na obrazcih iz prilog 1 do 6, ki so sestavni del tega pravilnika.
(2) Za dajanje podpore listi kandidatov na volitvah v Evropski parlament se določita naslednja obrazca podpore:
– Podpora volivca listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Obrazec EP-volivec iz priloge 1 tega pravilnika);
– Podpora poslanca listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Obrazec EP-poslanec iz priloge 2 tega pravilnika).
(3) Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se uporabljata tudi obrazca podpore v slovensko-italijanskem oziroma slovensko-madžarskem jeziku (Obrazec EP-volivec-IT iz priloge 3 tega pravilnika, Obrazec EP-volivec-HU iz priloge 4 tega pravilnika).
(4) Poslanca narodnih skupnosti lahko izrazita podporo kandidatni listi tudi z obrazcem podpore v slovensko-italijanskem oziroma slovensko-madžarskem jeziku (Obrazec EP-poslanec-IT iz priloge 5 tega pravilnika, Obrazec EP-poslanec-HU iz priloge 6 tega pravilnika).
3. člen 
(1) Obrazec podpore je velikosti papirja formata A4.
(2) Na levem zgornjem robu je odtisnjen logotip Državne volilne komisije.
(3) Pod logotipom je naslov obrazca (PODPORA VOLIVCA listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament oziroma PODPORA POSLANCA listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament) in pod naslovom obrazca besedilo »Izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec podpore, ki ga potrdi pristojni organ, oddate predlagatelju liste kandidatov.«.
(4) Obrazec podpore vsebuje podatke o volivcu oziroma poslancu, in sicer: ime, priimek, datum rojstva, stalno prebivališče v Sloveniji oziroma stalni naslov v tujini ter besedilo »Dajem svojo podporo listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo dne«, navedbo datuma volitev ter datum in lastnoročni podpis volivca oziroma poslanca.
(5) Obrazec podpore v spodnjem delu potrdi pristojni organ iz 47. člena ZVDZ, in sicer z navedbo datuma podpisa volivca oziroma poslanca pred pristojnim organom, z navedbo uradne osebe in njenim lastnoročnim podpisom ter z žigom organa.
4. člen 
(1) Obrazci podpore, določeni s tem pravilnikom, se lahko izpišejo tudi neposredno iz evidence volilne pravice.
(2) Obrazci podpore, določeni s tem pravilnikom, se pri pristojnih organih zagotavljajo brezplačno.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 13/14) in Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 7/19 in 10/19).
6. člen 
(1) Državna volilna komisija je ta Pravilnik sprejela v sestavi: namestnica predsednika Brigita Domjan Pavlin, člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Drago Zadergal ter namestnik člana Iztok Majhenič in namestnica člana Terezija Trupi. Pravilnik je sprejela soglasno.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-10/2024-5
Ljubljana, dne 29. februarja 2024
Brigita Domjan Pavlin 
namestnica predsednika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti