Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024

Kazalo

413. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2024, stran 1253.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. februarja 2024 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2024 
1. člen 
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23; v nadaljnjem besedilu; ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. januarja 2024 uskladijo tako, da se povečajo za 8,8 odstotka.
2. člen 
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki se uskladijo v skladu s tem sklepom, se štejejo:
1. pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
2. prejemki na podlagi invalidnosti iz prvega odstavka 107. člena ZPIZ-2,
3. vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
4. pokojnine v skladu z Zakonom o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79, 1/82 – odl. US in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer v skladu s tem sklepom usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 344,65 eura, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 689,27 eura,
5. dodatki v skladu z Zakonom o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 84/23 – ZDosk-1) in preživnine v skladu z Zakonom o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
6. pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
7. pokojnine, priznane v skladu z Zakonom o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 28/09, 61/10 – ZSVarPre in 84/23 – ZDosk-1),
8. akontacije pokojnin v skladu z Odlokom o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91-I),
9. deli pokojnine, priznani po 7. členu Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16),
10. dodatki, priznani v skladu z Zakonom o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS, št. 34/17 in 119/21),
11. najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2, ki po uskladitvi v skladu s tem sklepom od 1. januarja 2024 znaša 337,40 eura,
12. zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2, ki po uskladitvi v skladu s tem sklepom od 1. januarja 2024 znaša 748,27 eura,
13. najnižji znesek invalidske pokojnine iz četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2 in najnižji znesek pokojnine zavarovancev iz 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 29/22), ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, ki po uskladitvi v skladu s tem sklepom od 1. januarja 2024 znašata 468,93 eura in
14. zagotovljene vdovske pokojnine iz šestega odstavka 39. člena ZPIZ-2, katere najvišji znesek po uskladitvi v skladu s tem sklepom od 1. januarja 2024 znaša 748,27 eura.
3. člen 
V skladu s tem sklepom se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen 
(1) Za odstotek, določen v 1. členu tega sklepa, se uskladijo zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec januar 2024, zmanjšani za uskladitev, ki se je delno opravila v mesecu januarju 2024 oziroma zneski ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2024.
(2) Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec februar 2024.
5. člen 
Pri izplačilu pokojnin in prejemkov na podlagi invalidnosti za mesec februar 2024 se opravi poračun pokojnin v višini razlike med izplačano pokojnino v mesecu januarju 2024 ter pokojnino, ki za mesec januar 2024 pripada upravičencem na podlagi redne uskladitve v odstotku iz 1. člena tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2024/14-3/2
Ljubljana, dne 19. februarja 2024
EVA 2024-2611-0016
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Danijel Kovač 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti