Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

325. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan (SD OPN 2), stran 754.

  
Na podlagi 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 14. in 24. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je župan Občine Škocjan dne 1. 2. 2024 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan (SD OPN 2) 
1. člen 
(namen in območje tehnične posodobitve) 
(1) Namen tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta je zagotoviti ažurnost njegovega grafičnega dela z grafičnimi podatki katastrskega načrta.
(2) Tehnična posodobitev ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Tehnična posodobitev se izvede za območje celotne Občine Škocjan.
2. člen 
(vrsta postopka) 
Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev SD OPN 2 v skladu s 142. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).
3. člen 
(faze priprave tehnične posodobitve) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– sprejetje in objava sklepa o pripravi tehnične posodobitve;
– pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) dodeli identifikacijsko številko (ID) in sklep objavi na spletnih straneh ministrstva;
– pregled tehnične ustreznosti gradiva s strani ministrstva in objava osnutka tehnično posodobljenega OPN Škocjan na spletnih straneh ministrstva;
– javna razgrnitev v trajanju najmanj 15 dni in objava stališč do pripomb in predlogov;
– sprejem in objava predloga tehnično posodobljenega SD OPN 2 Škocjan;
– objava gradiva na spletnih straneh ministrstva.
4. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Ker se v okviru samostojnega postopka tehnične posodobitve ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora, sodelovanje nosilcev urejanja prostora ni predvideno. V postopku tehnične posodobitve sodeluje le Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
5. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Seznanitev javnosti se zagotavlja skozi objavo osnutka tehnične posodobitve v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Posebej se javnost pri pripravi tehnične posodobitve vključi v času javne razgrnitve.
6. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo tehnične posodobitve zagotavlja Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-0001/2024
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti