Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

319. Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 6024/7 k. o. 2631 Portorož, stran 751.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; ZUreP-3) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za parcelo št. 6024/7 k. o. 2631 Portorož 
1. 
S tem sklepom se zavrne lokacijsko preveritev za parcelo št. 6024/7 k. o. 2631 Portorož. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3047.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-490/2019
Piran, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 61/17 e 72/17 – corr., 199/21 – ZUreP-3 e 20/22 – decisione della C. cost.; ZUreP-2) in riferimento all’ar. 299 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE e 95/23 – ZIUOPZP; ZUreP-3) e visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24) nella 12a seduta ordinaria del 31 gennaio 2024 approva il seguente
D E T E R M I N A 
sulla verifica urbanistica per la particella c. n. 6024/7, c.c. 2631 Portorose 
1. 
Con la presente Determina viene respinta la verifica urbanistica per la particella catastale n. 6024/7 c.c. 2631 Portorose. Il numero di identificazione della verifica urbanistica nella raccolta degli atti territoriali è 3047.
2. 
La presente Determina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-490/2019
Pirano, 31 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti