Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

318. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije, stran 751.

  
Na podlagi 33., 35., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Piran imenuje Posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. David Marchiotti, univ. dipl. prav. – predsednik,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav. – namestnica predsednika,
3. Francesca Rosso – članica,
4. Silva Červar – namestnica članice,
5. Tanja Grubač – članica,
6. Julijan Klabot – namestnik članice,
7. Dora Kovač – članica in
8. Urška Resinovič – namestnica članice.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-20/2023
Piran, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 33, 35, 36 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – Testo Consolidato, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della C. cost) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24), nella 12a seduta ordinaria del 31 gennaio 2024 ha approvato la seguente
D E T E R M I N A 
1. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale particolare composta da:
1. David Marchiotti, univ. dipl. prav. – presidente,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav. – presidente supplente,
3. Francesca Rosso – membro,
4. Silva Červar – membro supplente,
5. Tanja Grubač – membro,
6. Julijan Klabot – membro supplente,
7. Dora Kovač – membro e
8. Urška Resinovič – membro supplente.
2. 
La presente Determina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011-20/2023
Pirano, 31 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti