Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

317. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2024, stran 749.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 31. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2024 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2024.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2024.
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za 2024 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,9568
7,6177
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
20,8703
22,8530
OMREŽNINA priključka DN 40
10
69,5678
76,1767
OMREŽNINA priključka DN 50
15
104,3517
114,2651
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
347,8388
380,8835
OMREŽNINA priključka DN 100
100
695,6777
761,7671
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
1,1926
1,3059
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za 2024 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
8,4166
9,2162
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
25,2497
27,6484
OMREŽNINA priključka DN 40
10
84,1657
92,1614
OMREŽNINA priključka DN 50
15
126,2485
138,2421
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
841,6568
921,6142
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6063
0,6639
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 2024 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,7762
4,1349
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
11,3285
12,4047
OMREŽNINA priključka DN 40
10
37,7617
41,3491
OMREŽNINA priključka DN 50
15
56,6425
62,0235
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
377,6165
413,4901
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,8620
0,9439
Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za 2024 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,5897
0,6457
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za 2024 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0063
0,0069
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1732
0,1897
Skupaj na kg
0,1795
0,1966
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za 2024 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0717
0,0785
Skupaj na kg
0,0717
0,0785
Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za 2024 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1162
0,1272
Skupaj na kg
0,1162
0,1272
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za 2024 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe 
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika
317,84
348,03
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. februarja 2024 dalje.
Št. 354-19/2023
Kostanjevica na Krki, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti