Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi, stran 748.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena v povezavi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 30. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 
1. člen 
S tem sklepom se ukine:
status javnega dobra na nepremičnini:
– parc. št. 689 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 689, do celote 1/1
– parc. št. 3102/3 k.o. 1604 Spodnji log, ID znak: parcela 1604 3102/3, do celote 1/1 in
– parc. št. 3387/6 k.o. 1569 Polom, ID znak: parcela 1569 3387/6, do celote
status družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– parc. št. 2235/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 2235/10, do celote (1/1),
– parc. št. 145/7 k.o. 1597 Koprivnik, ID znak: parcela 1597 145/7, do celote (1/1) in
– parc. št. 159/4 k.o. 1597 Koprivnik, ID znak: parcela 1597 159/4, do celote (1/1).
2. člen 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0001/2024
Kočevje, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti