Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

304. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 734.

  
Na podlagi 3. člena in 1. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo mag. Franc Props, minister za javno upravo, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Klemen Boštjančič, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi določitve datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence v skladu z 2. točko Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.
2. člen 
(izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024) 
Regres za letni dopust za leto 2024 se javnim uslužbencem izplača pri plači za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-3/2024/2
Ljubljana, dne 10. januarja 2024
EVA 2024-3130-0002
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
mag. Franc Props 
minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Marjana Kolar 
NI PODPISALA 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk 
NI PODPISAL 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Damjan Polh 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Damjan Volf 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
NI PODPISAL 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
dr. Aljaž Sočan 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar 
NI PODPISAL 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček 
po pooblastilu 
Nataša Kůs 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Marjan Lah 
NI PODPISAL 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Grega Praprotnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Adil Huselja 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht 
po pooblastilu 
Nives Počkar 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit 
po pooblastilu 
Bojan Hribar 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV DELAVCEV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Mateja Klep Breskvar 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Jakob Počivavšek 
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
mag. Urša Fink 
SINDIKAT MENEDŽERJEV V KULTURI IN UMETNOSTI 
mag. Igor Podbrežnik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 1. 2. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-101 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 22/22.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti