Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

292. Zakon o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), stran 684.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
Št. 003-02-1/2024-5
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O PREŠERNOVI NAGRADI (ZPreN-1A) 
1. člen
V Zakonu o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika je slovesen dogodek v počastitev umetniške ustvarjalnosti in kulture. Za organizacijo proslave, vključno z izborom avtorjev, je pristojen Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, v skladu s sklepom, ki določa protokolarna pravila. Slavnostni govornik na proslavi je predsednik upravnega odbora ali eden izmed njegovih članov.«.
2. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prešernov sklad ima statut, ki podrobneje določa:
– pravice in dolžnosti ter način dela in odločanja upravnega odbora,
– način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela,
– postopek predlaganja kandidatov za nagrade in odločanja o podelitvi nagrad,
– izročitelja nagrad v okviru proslave ter
– način zagotavljanja obveščanja javnosti o nagradah in nagrajencih.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Upravni odbor Prešernovega sklada uskladi Statut Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 66/18) s tem zakonom najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/23-5/13
Ljubljana, dne 30. januarja 2024
EPA 1207-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti