Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

274. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN), stran 648.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 23. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN) 
1. člen 
S tem sklepom se prične samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica – SD OPN 8, v nadaljevanju OPN Občine Sevnica, ki ga je Občinski svet Občine Sevnica sprejel 17. 5. 2023 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/23, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega dela OPN Občine Sevnica, razen lokacijske preveritve, s katastrom nepremičnin.
3. člen 
Pri izdelavi tehnične posodobitve OPN Občine Sevnica sodelujeta tudi pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3.
Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje OPN Občine Sevnica.
4. člen 
Občina osnutek tehnično posodobljenega OPN Občine Sevnica objavi na spletni strani Občine Sevnica (https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2023062308184685/tehnicna-posodobitev-graficnega-prikaza-podrobne-namenske-rabe-prostora-obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-sevnica-sd-opn). Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN Občine Sevnica.
Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega OPN Občine Sevnica s sklepom in ga objavi v uradnem glasilu in v prostorskem informacijskem sistemu občine ter ga posreduje v prostorski informacijski sistem Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije.
5. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0004/2023
Sevnica, dne 23. junija 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti