Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

273. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora AB08, stran 647.

  
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 134. člena, 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 31. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora AB08 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki obsega del zemljišča s parc. št. 936/1 in 937, obe k.o. 1381 – Boštanj.
(2) Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom določitve obsega stavbnega zemljišča na območju posamične (razpršene) poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A.
(3) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je ID 3630.
2. člen 
(1) Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve (A), katere izvorna površina znaša 5.436,16 m², za 598,74 m², kar predstavlja 11,01 % povečanja obsega izvornega območja za namen širitve v enoti AB08.od.
(2) Nova površina stavbnega zemljišča (A) v enoti urejanja prostora AB08 tako znaša 6.034,9 m².
(3) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike ter velikosti območja stavbnega zemljišča, ki je določen in prikazan v grafičnem delu elaborata lokacijske preveritve.
3. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Sevnica in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0008/2023
Sevnica, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti