Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

252. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 615.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260 in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 12. redni seji dne 24. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ukine statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parcelna številka 1612/9 k.o. 1707 Iška vas (ID 7350482)
– parcelna številka 2275/4 k.o. 1708 Golo (ID 7374833).
2. člen 
Navedene nepremičnine iz 1. točke tega sklepa izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0036/2023-5
Ig, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti