Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig, stran 614.

  
Na podlagi 241. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 12. redni seji dne 24. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig (Uradni list RS, št. 94/21) se 13. člen (oprostitve plačila komunalnega prispevka) spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor.
(2) S tem odlokom so predvidene naslednje občinske oprostitve plačila za obstoječo komunalno opremo, in sicer:
– komunalni prispevek se delno oprosti v višini 50 % za gradnjo stavb, ki so v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov uvrščene v CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine;
– komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta;
– plačilo komunalnega prispevka se oprosti v višini 100 % za gradnjo objektov, namenjenih gasilskih dejavnosti;
– komunalni prispevek se oprosti v višini 100 % za gradnjo stavb, ki so v skladu s predpisi o klasifikaciji vrst objektov uvrščene v CC-SI 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe pod pogojem, da ima zavezanec veljaven status kmeta.
(3) Za objekte namenjene kmetijski dejavnosti se komunalni prispevek od leta 1995 ni obračunaval in plačeval, zaradi tega so investitorji, ki so v tem času pridobili gradbeno dovoljenje za kmetijske objekte, dolžni ob spremembi namembnosti ali nadomestni gradnji, plačati komunalni prispevek v celoti. Investitorji, ki so gradili objekte namenjene kmetijski dejavnosti pred letom 1995 se izkažejo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka, s potrdilom o plačilu komunalnega prispevka.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3517-0063/2023
Ig, dne 24. januarja 2024
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti