Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

226. Uredba o dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, stran 588.

  
Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) v zvezi s četrtim odstavkom 59. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje 
1. člen 
V Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08, 46/14 – ZON-C in 75/22) se v 21. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javni zavod opravlja kot javno službo tudi naloge upravljanja spomeniškega območja Ig – Kolišča na Igu (EŠD 190).«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 24. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sestavni del načrta upravljanja je tudi načrt upravljanja spomeniškega območja Ig – Kolišča na Igu (EID 1-190).«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »proračuna« dodata vejica in besedilo »pri čemer se finančna sredstva za izvajanje javne službe ohranjanja narave pridobivajo iz finančnega načrta ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, za upravljanje spomeniškega območja Ig – Kolišča na Igu (EID 1-190) pa iz finančnega načrta ministrstva, pristojnega za kulturno dediščino«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-10/2024
Ljubljana, dne 31. januarja 2024
EVA 2023-2560-0094
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti