Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

101. Pravilnik o načinu vodenja seznama prostih zmogljivosti in poročanju izvajalcev dolgotrajne oskrbe, stran 330.

  
Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu vodenja seznama prostih zmogljivosti in poročanju izvajalcev dolgotrajne oskrbe 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način vodenja in poročanja podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO) o:
– posteljnih zmogljivosti pri izvajalcih DO v instituciji,
– spremembi zasedenosti posteljnih zmogljivosti pri izvajalcih DO v instituciji,
– terminskih zmogljivostih za izvajanje DO na domu,
– spremembi zasedenosti terminov za izvajanje DO na domu in
– številu kandidatov, ki so upravičenci za sprejem v celodnevno in dnevno DO oziroma uporabo storitev DO na domu ter njihovi kategoriji DO.
2. člen 
(način vodenja podatkov pri izvajalcu DO) 
(1) Izvajalec DO, ki opravlja celodnevno DO v instituciji, vodi ločeno, po posameznih enotah izvajalca DO, podatke o:
– uporabnikih DO v instituciji glede na vrsto sobe oziroma glede na število postelj v sobi (enoposteljne, dvoposteljne, večposteljne sobe in apartmaji),
– uporabnikih DO po kategorijah DO,
– upravičencih za sprejem po kategorijah DO.
(2) Izvajalec DO, ki opravlja DO v obliki dnevne DO, vodi ločeno, po posameznih enotah izvajalca DO, podatke o:
– uporabnikih DO v obliki dnevne DO po kategorijah DO,
– upravičencih za sprejem v DO v obliki dnevne DO po kategorijah DO.
(3) Izvajalec DO, ki opravlja DO na domu, vodi ločeno, po posameznih enotah izvajalca DO, podatke o:
– uporabnikih, ki koristijo DO na domu, po kategorijah DO,
– upravičencih za sprejem v DO na domu po kategorijah DO.
(4) Podatki o upravičencih za sprejem iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se vodijo po datumu prejete vloge.
(5) Podatke iz tega člena izvajalci DO vodijo v elektronski obliki in jih posodabljajo najpozneje naslednji delovni dan po nastanku sprememb.
3. člen 
(poročanje o zmogljivostih pri izvajalcu DO) 
(1) Izvajalec DO, ki opravlja celodnevno DO v instituciji, ločeno za vsako enoto izvajalca DO, poroča Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: IRSSV) podatke o:
– skupnem številu posteljnih zmogljivosti in številu posteljnih zmogljivosti po vrstah sob oziroma glede na število postelj (enoposteljne, dvoposteljne, večposteljne sobe in apartmaji),
– skupni zasedenosti posteljnih zmogljivosti in zasedenosti posteljnih zmogljivosti po vrstah sob glede na število postelj in po kategorijah DO uporabnikov,
– skupnem številu upravičencev za sprejem in številu upravičencev za sprejem po kategorijah DO,
– skupnem številu prostih mest za sprejem.
(2) Izvajalec DO, ki opravlja DO v obliki dnevne DO, ločeno za vsako enoto izvajalca DO, poroča IRSSV podatke o:
– skupnem številu uporabnikov DO in številu uporabnikov po kategorijah DO,
– skupnem številu upravičencev za sprejem in številu upravičencev za sprejem po kategorijah DO,
– skupnem številu prostih mest za sprejem.
(3) Izvajalec DO, ki opravlja DO na domu, ločeno za vsako enoto izvajalca DO, poroča IRSSV podatke o:
– skupnem številu uporabnikov, ki koristijo DO na domu, in številu uporabnikov po kategorijah DO,
– skupnem številu upravičencev za vključitev v DO na domu in številu upravičencev po kategorijah DO,
– skupnem številu prostih terminov za vključitev v DO na domu.
4. člen 
(način in rok poročanja podatkov IRSSV) 
(1) Izvajalec DO, ki opravlja DO na domu, enkrat mesečno IRSSV v enotnem informacijskem sistemu iz zakona, ki ureja dolgotrajno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: enotni informacijski sistem), poroča podatke iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki se nanašajo na zadnji dan meseca poročanja.
(2) Izvajalec DO, ki opravlja DO v instituciji, enkrat mesečno IRSSV v enotnem informacijskem sistemu poroča podatke iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, ki se nanašajo na zadnji dan meseca poročanja.
(3) Rok za poročanje podatkov iz prvega in drugega odstavka je do sedmega dne v mesecu za pretekli mesec.
5. člen 
(podatki o kontaktni osebi pri izvajalcu DO) 
(1) Izvajalec DO IRSSV v enotnem informacijskem sistemu sporoči ime in kontaktne podatke osebe, odgovorne za poročanje ter spremembe teh podatkov.
(2) Spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka izvajalec DO sporoči v 14 dneh od nastanka spremembe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prvo poročanje podatkov) 
(1) Izvajalec DO, ki opravlja DO na domu, podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika prvič poroča za mesec julij 2025.
(2) Izvajalec DO, ki opravlja DO v instituciji, podatke iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega pravilnika prvič poroča za mesec december 2025.
(3) Podatke iz prvega odstavka prejšnjega člena izvajalec DO prvič sporoči v 30 dneh od vzpostavitve sistema za poročanje podatkov IRSSV.
7. člen 
(vzpostavitev sistema za poročanje podatkov) 
(1) Izvajalci DO do vzpostavitve enotnega informacijskega sistema podatke v skladu s tem pravilnikom poročajo v sistemu za poročanje podatkov, ki ga vzpostavi IRSSV.
(2) IRSSV vzpostavi sistem za poročanje podatkov iz prejšnjega odstavka do 1. junija 2025.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2023/23
Ljubljana, dne 12. januarja 2024
EVA 2023-2720-0015
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti