Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

97. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, stran 148.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi dne 8. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
(namen in območje tehnične posodobitve) 
(1) Namen tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta je zagotoviti ažurnost njegovega grafičnega dela z grafičnimi podatki katastrskega načrta.
(2) Tehnična posodobitev ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Tehnična posodobitev se izvede za območje celotne Občine Zagorje ob Savi.
2. člen 
(vrsta postopka) 
Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom tehnične posodobitve, v skladu s 142. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).
3. člen 
(faze priprave tehnične posodobitve) 
Tehnična posodobitev poteka po naslednjih fazah:
– sprejem in objava sklepa o začetku priprave tehnične posodobitve;
– pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) dodeli identifikacijsko številko (ID) in sklep objavi na spletnih straneh ministrstva;
– pregled tehnične ustreznosti gradiva s strani ministrstva in objava osnutka tehnično posodobljenega OPN Zagorje ob Savi na spletnih straneh ministrstva;
– javna razgrnitev v trajanju najmanj 15 dni in objava stališč do pripomb in predlogov javnosti;
– izdelava predloga tehnično posodobljenega Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi;
– sprejem in objava sklepa o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi;
– objava gradiva na spletnih straneh ministrstva.
4. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Ker se v okviru samostojnega postopka tehnične posodobitve ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora, sodelovanje nosilcev urejanja prostora ni predvideno. V postopku tehnične posodobitve sodeluje le Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
5. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek tehnične posodobitve, saj bodo vse faze javno objavljene.
(2) Posebej se javnost pri pripravi tehnične posodobitve vključi v času javne razgrnitve, o čemer bo javnost posebej obveščena z javnim naznanilom.
6. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo tehnične posodobitve se zagotavljajo iz proračunskih sredstev Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-14/2023-13
Zagorje ob Savi, dne 8. januarja 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti