Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

95. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje, stran 145.

  
Županja Občine Trebnje na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19) v povezavi s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje (Uradni list RS, št. 38/21 in 70/23) izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje 
1. člen 
V Pravilniku o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje (Uradni list RS, št. 128/21, 178/21 in 92/23) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo dovoljenj za parkiranje je pristojna občinska uprava Občine Trebnje (v nadaljevanju: občinska uprava).«.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »v skupni upravi« črta.
3. člen 
Priloga 2: Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje se nadomesti s Prilogo 2: Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2024-1
Trebnje, dne 10. januarja 2024
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti