Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

86. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 139.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 9. redni seji z dne 22. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi naslednja nepremičnina, ki je v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1835 Hotič: parc. št. 1387/17.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičnini iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisal zaznambo o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2023-232
Litija, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti