Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

75. Sklep o cenah gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Idrija, stran 113.

  
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17, 139/20), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Očini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14, 34/15, 54/15), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 15/09, 15/14, 34/15, 19/18), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o cenah gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Idrija 
I. 
Občinski svet Občine Idrija potrjuje naslednje cene gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Idrija:
1. OSKRBA S PITNO VODO
Storitev
EM
Cena brez DDV
Oskrba s pitno vodo – storitev
€/m3
1,2339
Oskrba s pitno vodo – infrastruktura
Velikost priključka:
faktor
DN ≤ 20
1
€/priklj./mesec
7,3361
20 < DN < 40
3
22,0083
40 ≤ DN < 50
10
73,3610
50 ≤ DN < 65
15
110,0415
65 ≤ DN < 80
30
220,0830
80 ≤ DN < 100
50
366,8050
100 ≤ DN < 150
100
733,6100
150 ≤ DN
200
1.467,2200
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
2.1. Odvajanje odpadne vode
Storitev
EM
Cena brez DDV
Odvajanje odpadne vode – storitev
€/m3
0,1344
Odvajanje odpadne vode – infrastruktura
Velikost priključka:
faktor
DN ≤ 20
1
€/priklj./ mesec
4,6173
20 < DN < 40
3
13,8519
40 ≤ DN < 50
10
46,1730
50 ≤ DN < 65
15
69,2595
65 ≤ DN < 80
30
138,5190
80 ≤ DN < 100
50
230,8650
100 ≤ DN < 150
100
461,7300
150 ≤ DN
200
923,4600
2.2. Čiščenje odpadne vode
Storitev
EM
Cena brez DDV
Čiščenje odpadne vode – storitev
€/m3
0,8431
Čiščenje odpadne vode – infrastruktura
Velikost priključka:
faktor
DN ≤ 20
1
€/priklj./mesec
4,4652
20 < DN < 40
3
13,3956
40 ≤ DN < 50
10
44,6520
50 ≤ DN < 65
15
66,9780
65 ≤ DN < 80
30
133,9560
80 ≤ DN < 100
50
223,2600
100 ≤ DN < 150
100
446,5200
150 ≤ DN
200
893,0400
2.3. Storitve povezane z greznicami in MKČN
Storitev
EM
Cena brez DDV
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
€/m3
0,5648
Čiščenje odpadne vode – infrastruktura
Omrežnina se obračunava po cenah iz točke 2.2.
3. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Storitev
EM
Cena brez DDV
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Zbiranje komunalnih odpadkov (brez BIO) – storitev
€/kg
0,2039
Infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov
€/kg
0,0103
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV*
Zbiranje bioloških odpadkov – storitev 
€/kg
0,1519
Infrastruktura za zbiranje bioloških odpadkov
€/kg
0,0064
*Pri ravnanju z biološkimi odpadki, smo v sklepu zapisali le ceno zbiranja bioloških odpadkov. Na položnici bo uporabnikom obračunana skupna cena zbiranja in obdelave bioloških odpadkov. Cene za obdelavo bioloških odpadkov so veljavne skladno s cenikom koncesionarja JP Voka Snaga d.o.o. Trenutno veljavna cena obdelave bioloških odpadkov je stopila v veljavo s 1. 3. 2023.
NORMATIVI:
– Storitve pitne vode, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter praznjenja greznic in malih čistilnih naprav se obračunavajo po porabi pitne vode glede na odčitke vodomerov, v primerih, kjer ni merjene porabe po v skladu z državnim normativom.
– Storitve zbiranja odpadkov se obračunavajo glede na dejanske mesečne količine zbranih odpadkov.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost, razen, kjer je navedeno drugače (stolpec z DDV pri novi ceni).
II. 
Ker so cene izračunane na 4 decimalna mesta, so zaradi zaokrožitev pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2024.
Št. 354-0011/2012
Idrija, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti