Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

62. Sklep o spremembi Sklepa Občinskega sveta Občine Borovnica, stran 104.

  
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 in 32/23) in 37. člena Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (Uradni list RS, št. 131/04) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. dopisni seji dne 8. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa Občinskega sveta Občine Borovnica 
1. člen 
Sklep Občinskega sveta Občine Borovnica št. 602-0002/2023-7 z dne 13. 12. 2023, se spremeni na način, da se sedaj glasi:
»V šolskem letu 2023/2024 se v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, Enoti Vrtec, sistemizira 35,27 pedagoško strokovnih delovnih mest in 13,22 upravno tehničnih delovnih mest, kot sledi:
I. PEDAGOŠKO-STROKOVNI SEKTOR
ZAP. ŠT.
DELOVNO MESTO
SOGLASJE
1
Pomočnik ravnatelja
1,00
2
Svetovalni delavec
0,50
3
Učiteljica za dodatno strokovno pomoč (DSP, logoped)
0,40
4
Vzgojitelj predšolskih otrok
14,00
5
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
14,00
6
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za sočasno prisotnost
4,37
7
Strokovni delavec – spremljevalec otroka s PP
1,00
 
SKUPAJ:
35,27
II. GOSPODARSKO-UPRAVNI SEKTOR
ZAP.ŠT.
DELOVNO MESTO
SOGLASJE
1
Finančnik VII/2 (II)
1,00
2
Knjigovodja V
0,00
3
Administrator V
0,00
4
Poslovni sekretar VII/1
1,00
5
Kuhar IV
2,00
6
Kuhar V
1,00
7
Pomočnik kuharja III
2,55
8
Organizator prehrane v vrtcu
0,25
9
Organizator ZHR
0,25
10
Hišnik IV
1,00
11
Perica
1,00
12
Čistilec
2,62
13
Vzdrževalec računalniške opreme VII/1
0,50
 
SKUPAJ
13,22
2. člen 
Ta sklep velja takoj.
Št. 602-0002/2023-8
Borovnica, dne 8. januarja 2024
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti