Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

56. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, stran 96.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Dimičeva 13, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo
Dimičeva 9, Ljubljana,
ki jo zastopa podpredsednik Sekcije Jure Maffi
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa podpredsednik Anton Turk
sklepata naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15, 15/17, 80/17, 30/18, 5/19, 81/19, 132/20, 67/21, 6/22, 87/22, 159/22, 67/23)
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 68. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti tako, da se po novem glasi:
»(1) Zaradi posebnih pogojev dela in potovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v delovni čas, dodatek za delo na oddaljenem gradbišču na dan, in sicer:
Če je gradbišče oddaljeno do 30 km
0 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilometrov
1,16 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 40 dopolnjenih kilometrov
2,31 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 50 dopolnjenih kilometrov
3,47 EUR
Za vsakih nadaljnjih 10 dopolnjenih kilometrov
1,16 EUR/ dopolnjenih 10 km
« 
2. člen 
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v točki 1 Tarifne priloge, se spremenijo tako, da se točka 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 1. 2024 dalje in znašajo:
Tarifni razred
Najnižje osnovne plače v € za 174 ur
I.
676,06
II.
750,38
III.
831,69
IV.
921,45
IV./2
977,35
V.
1.089,13
V./2
1.156,89
VI.
1.219,57
VI./2
1.412,66
VII.
1.446,54
VII./2
1.626,08
VII./3
1.751,42
VIII.
1.939,45
« 
3. člen 
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v točki 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se odstavka Stroški prehrane (2) in (3) glasita:
»(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 6,47 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja 10 ali več ur, pripada delavcu 0,80 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti na delu.«
4. člen 
Zneski jubilejnih nagrad, opredeljeni v tč. 3 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se Jubilejna nagrada v tč. 3 glasi:
»Jubilejna nagrada 
Jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 506,00 €
– za 20 let: 757,90 €
– za 30 let: 1.010,90 €
– za 40 let: 1.010,90 €.«
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Ljubljana, dne 20. decembra 2023
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Zbornica gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala 
predsednik Upravnega odbora 
Kristjan Mugerli 
 
Združenje delodajalcev Slovenije, 
Sekcija za gradbeništvo, 
po pooblastilu Odbora sekcije 
generalni sekretar ZDS 
Miroslav Smrekar 
 
Sindikat delavcev gradbenih 
dejavnosti Slovenije 
predsednik 
Franc Niderl 
 
Sindikat 
cestnega gospodarstva Slovenije 
podpredsednik 
Anton Turk 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 1. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004-74 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 5/16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti