Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023

Kazalo

Št. 20/19-2023 Ob-3469/23, Stran 2197
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota na podlagi 13. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/23), 22. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in sprejetega sklepa o objavi prostega delovnega mesta na 1. konstitutivni seji Sveta zavoda dne 17. 11. 2023 objavlja razpis za delovno mesto
direktor 
Zdravstvenega doma Murska Sobota (m/ž) za 4-letno mandatno obdobje 
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali visoko izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (prejšnja) ali magistrski študij (2. bolonjska stopnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj z zahtevano izobrazbo od tega vsaj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– predloži program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja zavoda traja 4 leta.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
– življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o izobrazbi,
– program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– druga morebitna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kot pravočasne se bodo štele pisne prijave, ki bodo najpozneje do dne 4. decembra 2023 do 13. ure prispele v tajništvo (uprave) zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem Sveta ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku, določenem z zakonom.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti