Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

D 620/2019 Os-3257/23, Stran 2101
Zapuščinska zadeva po pok. Ivanu Primožič, sinu Josipa, roj. dne 18. 9. 1878, z zadnjim znanim bivališčem v Podpeči, Črni Kal, razglašen za mrtvega s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. N 17/2019 z dne 17. 9. 2019 in z določenim datumom smrti 1. 1. 1942.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 16. 10. 2023 

AAA Zlata odličnost