Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

0508 I 116/2023 Os-3114/23, Stran 2099
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Marjana Rožiča, EMŠO 3009967500427, Resslova ulica 7B, Novo mesto – dostava, zaradi izterjave 606,30 EUR s pripadki, je Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku Marjanu Rožiču, Resslova ulica 7b, Novo mesto, postavilo začasnega zastopnika odvetniško pisarno Štamcar o.p., d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v predmetni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 2. 10. 2023 

AAA Zlata odličnost