Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

I 1579/2023 Os-3232/23, Stran 2099
Okrajno sodišče v Mariboru je po višjem strokovnem sodelavcu Lačen Urošu, pravosodnem svétniku, v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 119845900, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Davida Kaučiča, EMŠO 1510975500308, Cirkulane 58, Cirkulane, zaradi izterjave nadomestila preživnine v skupnem znesku 2.969,45 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka, dne 16. oktobra 2023, sklenilo:
Dolžniku Davidu Kaučiču, EMŠO 1510975500308, Cirkulane 58, Cirkulane, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Simon Dolinšek, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 16. 10. 2023 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti