Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Ob-3326/23, Stran 2090
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica na podlagi 1. člena Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 30/19) in 42. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica in sklepa Sveta zavoda z dne 23. 10. 2023 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
zavoda 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma diplomo,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– program dela in razvoja ZD Ribnica za mandatno obdobje,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije, 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
– Izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov iz predhodnih alinej iz uradne evidence.
Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami na vodstvenih delovnih mestih.
Delovno mesto direktorja se razpisuje za mandatno dobo štirih let. Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo na Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica z oznako »za razpisno komisijo«. Rok za prijavo je 9 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti