Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

D 155/2012-20 Os-3012/23, Stran 2042
V zapuščinski zadevi po pokojni Elizabeti Bečaj, roj. 21. 10. 1935, ki je umrla 24. 7. 2012, Lipnik 48, Trebnje, državljanki Republike Slovenije, sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda ter neznane upnike po pok. Elizabeti Bečaj, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
V zapuščino spada parc. št 497/2, k.o. 2659 Spodnje Selce, do 54/192-in.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso.
Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 19. 9. 2023 
 

AAA Zlata odličnost