Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

I D 3267/2017 Os-2278/23, Stran 2040
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Miroslavu Cerarju, roj. 4. 3. 1966, umrl dne 13. 10. 2017, nazadnje stanujoč na naslovu Brajnikova ulica 36, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato bi nastopilo zakonito dedovanje, vendar je v postopek Republika Slovenija vložila predlog za omejitev dedovanja. Zapustnik naj bi imel sorodnika v III. dednem redu, in sicer potomca po bratrancu Davorinu Sadarju, Mitjo Sadarja, ki naj bi živel v Belgiji. Sodišče Mitji Sadarju na znane naslove ni moglo uspešno vročiti sodnih pisanj, niti nima podatkov, kje naj bi se oseba nahajala, niti ali je še živa.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva Mitjo Sadarja oziroma njegove morebitne dediče ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 4. 2023 

AAA Zlata odličnost