Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

II eN 68/2012 Os-3220/23, Stran 2040
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: pogodba o investiranju gradnje poslovnega prostora v poslovno stanovanjskem centru Zlato polje v Kranju, Kidričeva cesta št. 4/a, št. 12/5-37-5/94 z dne 21. 12. 1994, sklenjena med Občino Kranj, kot nosilko investitorskih del in Dimnikarstvom Dovrtel, d.o.o. Kranj, Kidričeva 4a, Kranj, kot soinvestitorjem za posamezni del št. 201, ID znak 2100-1052-201, poslovni prostor v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži v izmeri 74,78 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Srećo Kaurinović, roj. 6. 10. 1967, Kidričeva cesta 4a, Kranj, do 3/4.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 11. 10. 2023 
 

AAA Zlata odličnost