Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

Ob-3083/23, Stran 1821
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl.), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl.) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-8/2023-11 z dne 6. 7. 2023, objavljenimi dne 13. 9. 2023 (www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja-eko-sklada), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva 107SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 
Javni poziv 107SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS, št. 69/23) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 1. točke (Predmet in namen javnega poziva) se v prvem odstavku spremeni tako, da se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;
– nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa«.
Besedilo 4. točke (Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu) se v razdelku a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup novega ali rabljenega vozila spremeni tako, da se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup novega ali rabljenega vozila
Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno s strani vlagatelja po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge. Prva registracija novega vozila po proizvodnji mora biti opravljena v Republiki Sloveniji in pred oddajo vloge. Prva registracija rabljenega vozila mora biti opravljena v eni od držav članic Evropske unije. Račun za nakup vozila, ki je predmet naložbe, se mora glasiti na vlagatelja.
Za nakup novega vozila:
– mora biti prva registracija po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge,
– mora postati vlagatelj po prvi registraciji prvi lastnik vozila oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
Za nakup rabljenega vozila:
– mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena v eni od držav članic Evropske unije po 1. 11. 2020,
– mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge,
– mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v uradne evidence, do katerih lahko dostopa Eko sklad.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso predmet naložbe.
Novo vozilo se lahko kupi oziroma zakupi tudi v tujini pod predhodno navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega vozila.
Vsi pogoji in zahteve iz tega javnega poziva morajo biti izpolnjeni na dan vložitve vloge.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti