Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

D 7/2022 Os-2316/23, Stran 1423
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Alojziju Šuligoju, pok. Petra, roj. 17. 6. 1869, z zadnjim stalnim prebivališčem Nabrežina, Italija, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. I N 99/2020 z dne 23. 11. 2021 razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa se določi 18. 6. 1939.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 12. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost