Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

D 1526/1978 Os-2398/23, Stran 1422
V zapuščinski zadevi po pok. Mariji Slovnik (rojeni Šašek), hčeri Janeza, rojeni 25. 1. 1905 v kraju Božič vrh, umrli 15. 4. 1977, Metlika, nazadnje stanujoči na naslovu Celovška cesta 74, Ljubljana, državljanki SFRJ SR Slovenije, zaradi naknadno najdenega premoženja, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustničine dolgove, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost