Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

III D 1341/2021 Os-1392/23, Stran 1422
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Stanislavi Rehberger, roj. 15. 9. 1927, umrla dne 14. 2. 2021, nazadnje stanujoča na naslovu Triglavska ulica 13, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potomcev. Starša zapustnice sta umrla pred njo. Zapustnica je imela brate, ki so umrli pred njo, brez potomcev. Zapustnica naj bi imela še enega ali dva brata, o katerih pa sodišče niti stranke nimajo podatkov. Sodišče tudi nima podatkov o vseh osebah, ki pridejo v poštev kot dediči III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter njihove potomce in dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 20. 1. 2023 

AAA Zlata odličnost