Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

I 29/2023 Os-2434/23, Stran 1421
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni zadevi opr. št. I 29/2023 upnika PORSCHE LEASING SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, MŠ: 579076000, ki ga zastopa Odvetniška družba Sočan in Bogataj o.p., d.o.o. v Ljubljani, zoper dolžnika Roka Ajtnika, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, EMŠO: 1709982500500, zaradi izterjave 1.410,43 EUR s pripadki, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžniku Roku Ajtniku, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, EMŠO: 1709982500500, sedaj neznanega prebivališča, se v izvršilni zadevi opr. št. I 29/2023 na predlog upnika PORSCHE LEASING SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, MŠ: 579076000, kot začasni zastopnik določi Tomaž Rotovnik, odvetnik v Dravogradu, Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 8. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost