Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

N 120/2022 Os-2494/23, Stran 1421
Okrajno sodišče na Ptuju je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Pavel Belec in 2. Marica Belec, oba Župečja vas 55, Lovrenc na Dravskem polju, ki ju zastopa Valbona Sać, odvetnica na Ptuju, zoper nasprotnega udeleženca Martina Belca, zaradi razdelitve solastnine, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v povezavi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) nasprotnemu udeležencu Martinu Belcu postavilo začasnega zastopnika – odvetnika Janeza Lovreca iz Ptuja.
Začasni zastopnik ima v postopku opr. št. N 120/2022 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec Martin Belec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 16. 6. 2023 

AAA Zlata odličnost