Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

D 411/2019 Os-2310/23, Stran 1420
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajni sodnici Jani Bukovšek, v zapuščinski zadevi pok. Alojza Terbuca, sin Stanka Zajška, rojen 26. 6. 1954, umrl 22. 5. 2019, nazadnje stanujoč Hajdoše 34, Hajdina, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se dediču Igorju Severju na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Vanjo Janžekovič, Mestni trg 4, Ptuj, ker je navedeni dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 18. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost