Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

II N 200/2022 Os-2227/23, Stran 1420
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodniku Aleksandru Turku, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Maje Gašperič, Arbaiterjeva ulica 4, Ptuj, ki jo zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, zoper nasprotnega udeleženca Cisse Seth, Tripano, 26005 Kedougou, Senegal, Zahodna Afrika, ki ga zastopa začasni zastopnik Janez Lovrec, odvetnik na Ptuju, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otroka v varstvo in vzgojo, ureditve stikov in določitve preživnine, dne 10. maja 2023 sklenilo:
Predlogu predlagateljice se ugodi in se nasprotnemu udeležencu Cisse Seth postavi začasni zastopnik odvetnik Janez Lovrec, Vodnikova ulica 2, Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju 
dne 10. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost